درباره پیکاسو

امروزه با توجه به تنوع اجناس موجود در بازار  وگستردگی مراکز فروش، وقت گذاری برای خرید تاحدودی سخت و زمان بر شده است. همه  ما هنگام خرید دوست داریم که فروشنده ما را به صورت کامل آگاه سازد و از خصوصیات کالاهای دیگر نیز  مطلع باشد.

همچنین گرفتن قیمت ها از کلیه فروشگاه ها با توجه به موقیعت جغرافیایی بسیار سخت و نیازمند هزینه و زمان است. یکی از عوامل تاثیر گزار روی قیمت نوع گارانتی اجناس است. هنگام خرید باید بتوانیم در رابطه با کلیه

خصوصیات کالا، نوع گارانتی ، جنس های مشابه و.... اطلاعات داشته باشیم.

از دیگر نکات کالا اصل بودن آن است . با توجه به اینکه بسیاری از کارخانه ها در شرق آسیا از تکنیک های مهندسی معکوس استفاده می کنند و هنگام ارایه کالا تست های کافی به عمل نمی آید و در بسیاری از موارد مواد اولیه استفاده شده نیز کیفیت لازم را ندارند و شباهت این کالا ها نسبت به اصل آن ممکن است باعث اشتباه ما شوند.امروزه با توجه به تنوع اجناس موجود در بازار  وگستردگی مراکز فروش، وقت گزاری برای خرید مقداری سخت و زمان بر شده است. همه  ما هنگام خرید دوست داریم که فروشنده ما را به صورت کامل آگاه سازد و از خصوصیات کالاهای دیگر نیز  مطلع باشد.

همچنین گرفتن قیمت ها از کلیه فروشگاه ها با توجه به موقیعت جغرافیایی بسیار سخت و نیازمند هزینه و زمان است. یکی از عوامل تاثیر گزار روی قیمت نوع گارانتی اجناس است. هنگام خرید باید بتوانیم در رابطه با کلیه

خصوصیات کالا، نوع گارانتی ، جنس های مشابه و.... اطلاعات داشته باشیم.

از دیگر نکات کالا اصل بودن آن است . با توجه به اینکه بسیاری از کارخانه ها در شرق آسیا از تکنیک های مهندسی معکوس استفاده می کنند و هنگام ارایه کالا تست های کافی به عمل نمی آید و در بسیاری از موارد مواد اولیه استفاده شده نیز کیفیت لازم را ندارند و شباهت این کالا ها نسبت به اصل آن ممکن است باعث اشتباه ما شوند.

حال برای ما مهم آن است که همه موارد فوق را بتوانیم یکجا کنترل و ببینیم.

امروزه با توجه به تنوع اجناس موجود در بازار  وگستردگی مراکز فروش، وقت گزاری برای خرید مقداری سخت و زمان بر شده است. همه  ما هنگام خرید دوست داریم که فروشنده ما را به صورت کامل آگاه سازد و از خصوصیات کالاهای دیگر نیز  مطلع باشد.

همچنین گرفتن قیمت ها از کلیه فروشگاه ها با توجه به موقیعت جغرافیایی بسیار سخت و نیازمند هزینه و زمان است. یکی از عوامل تاثیر گزار روی قیمت نوع گارانتی اجناس است. هنگام خرید باید بتوانیم در رابطه با کلیه

خصوصیات کالا، نوع گارانتی ، جنس های مشابه و.... اطلاعات داشته باشیم.

از دیگر نکات کالا اصل بودن آن است . با توجه به اینکه بسیاری از کارخانه ها در شرق آسیا از تکنیک های مهندسی معکوس استفاده می کنند و هنگام ارایه کالا تست های کافی به عمل نمی آید و در بسیاری از موارد مواد اولیه استفاده شده نیز کیفیت لازم را ندارند و شباهت این کالا ها نسبت به اصل آن ممکن است باعث اشتباه ما شوند.

حال برای ما مهم آن است که همه موارد فوق را بتوانیم یکجا کنترل و ببینیم.